Choď na obsah Choď na menu
 

Výstup na ROKOŠ 7. 12. 2014

4. 12. 2014

rokos-2.jpgRokoš sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov, pričom hlavná časť územia je lokalizovaná v pododdieloch Rokoš, Rokošské predhorie a Suchý. Hlavný hrebeň je orientovaný z juhu na sever s bočnými hrebeňmi a ostro zarezanými hlbokými dolinami. Najvyšším vrcholom územia je vrchol Rokoš (1 010 m n.m.). Predovšetkým v južnej časti územia v pododdieli Rokoš sa nachádzajú typické strmé skalné útvary so sutinami na ich úpätí.

 

 

rokos.jpgPohorie Rokoš je súčasťou chráneného územia Národná prírodná rezervácia Rokoš. Je budované druhohornými usadeninami, najmä strednotriasovými dolomitmi, menej vápencami, chočského príkrovu, ktoré tu tvoria miestami skalné dominanty masívu (Košútova skala, bralnatý vrchol Rokoša, kaňonmi rozbrázdený Malý Rokoš, Plevňa a Kánisova skala). Je to pekná scenéria dolomitových a vápencových skál, týčiace sa nad Rudnianskou dolinou.

 

 

rokos-3.jpg